Sunday, 20/10/2019 - 16:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hà Mãn
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thi Violympic cấp Trường - Năm học 2016- 2017

Danh sách kết quả thi giải toán Violympic cấp trường - năm học: 2016 - 2017

edf40wrjww2News:ContentNew
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC 
MÔN THI:TOÁN TIẾNG VIỆT
Vòng thi các cấp
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Kết quả thi
      Ngày Tháng Năm Khối Lớp Điểm Thời gian Số lần thi
1 49242016 Nguyễn Thủy Ninh 20 10 2010 1 1A 300 780 1
2 49903757 Nguyễn Kim Thịnh 19 9 2010 1 B 290 864 1
3 49610972 Nguyen Linh Khanh 10 10 2010 1 1A 290 1465 1
4 50253518 Nguyen Phuong Anh 26 2 2010 1 1a 280 740 1
5 49934150 Lưu Hương Giang 1 3 2010 1 1b 280 773 1
6 47888704 Nguyen Hao Quang 2 3 2010 1 1c 280 810 1
7 45230060 Nguyen Thai Son 24 9 2010 1 1c 280 1739 1
8 43675417 Phạm Trường Hải 12 9 2010 1 1A 240 1675 1
9 49972446 Nguyễn Nam Anh 14 8 2010 1 1b 220 1472 1
10 45590926 Nguyen Ngoc Thoa Thoa 9 11 2010 1 1d 220 1915 1
11 49610324 Trần Thu Hường 13 2 2010 1 1A 210 1097 1
12 45351625 Hoang Nghia Dung Dung 14 12 2010 1 1d 210 1990 1
13 45312439 Nguyen Thu Uyen Uyen 18 2 2010 1 1d 200 1687 1
14 49783739 Nguyen Mai Huong 8 1 2010 1 1a 170 946 1
15 43275049 Nguyen Xuan Hoang 9 8 2010 1 1b 160 1009 1
16 47150246 Nguyen Tan Tai 15 3 2010 1 1a 140 836 1
17 46311215 Nguyen Ngoc Thien 18 3 2010 1 1a 140 1513 1
18 50092890 Nguyenphuongphuong Anhanh 5 1 2010 1 1c 100 1461 1
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC 
MÔN THI:TOÁN TIẾNG VIỆT
Vòng thi các cấp
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Kết quả thi
      Ngày Tháng Năm Khối Lớp Điểm Thời gian Số lần thi
1 41138448 Tạ Đức Vinh 23 8 2009 2 2a 300 934 1
2 34184205 Phan Hoang Thien 8 5 2009 2 2A 280 606 1
3 49092028 Nguyễn Quang Minh 1 1 2009 2 2b 280 985 1
4 41252234 Tạ Phương Linh 20 5 2009 2 2a 280 1509 1
5 45922396 Hoàng Thị Lan Phương 8 5 2009 2 2c 270 1030 1
6 45339597 Ha Anh Ninh Ninh 27 1 2009 2 2a 260 1196 1
7 45477142 Than Duc Son Son 24 12 2009 2 2c 260 1235 3
8 46196479 Nguyễn Thế Phong 12 1 2009 2 2d 220 1566 1
9 49832884 Nguyễn Văn Huy 8 12 2009 2 2a 170 1463 1
10 50086044 Nguyễn Đăng Tuấn 30 6 2009 2 2d 150 702 1
11 49093793 Nguyễn Minh Triết 1 1 2009 2 2b 150 1264 1
12 50086208 Nguyễn Quang Vinh 17 6 2009 2 2d 150 1680 1
13 43478854 Nguyễn Hữu Thành Đạt 18 5 2009 2 2C 80 1107 1
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC 
MÔN THI:TOÁN TIẾNG VIỆT
Vòng thi các cấp
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Kết quả thi
      Ngày Tháng Năm Khối Lớp Điểm Thời gian Số lần thi
1 37669556 Nguyên Đăng Vinh 24 10 2008 3 3d 290 479 1
2 43069510 Nguyễn Thu Uyển 23 1 2008 3 3D 290 528 1
3 50082456 Nguyen Thi Bien 28 1 2008 3 3a 290 1689 2
4 27492586 Nguyendang Khoi 1 5 2008 3 3d 280 892 1
5 45220450 Nguyen Thao Linh 29 5 2008 3 3a 280 1222 1
6 49409839 Bùi Thị Thu Phương 1 10 2008 3 3b 270 407 1
7 50075756 Truong Thi Thanh Mai 1 1 2008 3 3a 270 1019 1
8 45384316 Nguyen Cong Thieu Thieu 7 10 2008 3 3b 250 1470 1
9 45675081 Nguyễn Văn Hưng 16 12 2008 3 3c 240 2490 1
10 49459961 Nguyễn Văn Bắc 1 9 2008 3 3b 230 806 1
11 50113840 Nguyễn Xuân Tiến 14 6 2008 3 3a 200 780 1
12 30050884 Nguyen Duc Tam 20 1 2008 3 3d 200 812 1
13 49425260 Nguyễn Doãn Trí 20 12 2008 3 3b 200 843 1
14 42781861 Đỗ Quốc Việt 22 3 2008 3 3d 200 849 1
15 50189094 Vũ Quốc Việt 31 1 2008 3 3c 200 1461 1
16 44882013 Nguyễn Thanh Hà 20 6 2008 3 3c 190 732 1
17 49908195 Nguyễn Doãn Trí 1 12 2008 3 3b 180 575 1
18 50118806 Nguyễn Hà Anh 12 10 2008 3 3c 180 653 1
19 47871301 Nguyễn Thành Tú 27 10 2008 3 3a 180 747 1
20 49444203 Nguyễn Ngọc Thanh 1 9 2008 3 3b 170 850 1
21 50061066 Nguyễn Thị Thường 20 1 2008 3 3c 160 1234 1
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC 
MÔN THI:TOÁN TIẾNG VIỆT
Vòng thi các cấp
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Kết quả thi
      Ngày Tháng Năm Khối Lớp Điểm Thời gian Số lần thi
1 49224237 Nguyễn Đăng Quân 21 11 2007 4 4A 280 1268 1
2 43759700 Ta Thu Hien 9 2 2007 4 4a 270 1788 1
3 50592403 Nguyen Tuan Anh 10 12 2007 4 d 260 2534 1
4 44834500 Nguyen Thi Thu Phuong 19 5 2007 4 4a 250 2136 1
5 44154613 Nguyen Thi Minh Chau 18 3 2007 4 4A 250 2462 1
6 45823670 Đinh Nguyên Xuân Trường 28 6 2007 4 4a 230 1932 1
7 43622367 Nguyễn Ngọc Đạt 1 1 2007 4 4b 230 2530 1
8 43572008 Nguyễn Minh Chiến 13 6 2007 4 4B 230 2636 1
9 35319825 Nguyen Quang Anh 29 8 2007 4 3a 230 3503 1
10 38851760 Biện Thị Mai Trâm 8 8 2007 4 4b 220 2570 1
11 44862855 Nguyễn Viết Chiến Chiến 8 1 2007 4 4 210 2685 1
12 45625525 Phamdieu Ly 10 4 2007 4 4d 200 2476 1
13 48071957 Pham Thi Khanh Ngoc 13 12 2007 4 4a 180 2212 1
14 49520536 Nguyễn Thị Huyền 1 1 2007 4 4b 170 1606 1
15 43572670 Nguyễn Khánh Huyền 15 5 2007 4 4b 170 2452 1
16 46204348 Hoang Haianh 28 7 2007 4 4D 150 2155 1
17 45213963 Pham Yen Hoa Hoa 20 10 2007 4 4d 150 2785 1
18 43748645 Do Thi Thuy Limh 29 6 2007 4 4b 80 2570 1
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC 
MÔN THI:TOÁN TIẾNG VIỆT
Vòng thi các cấp
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Kết quả thi
      Ngày Tháng Năm Khối Lớp Điểm Thời gian Số lần thi
1 44243284 Nguyễn Minh Tâm 6 2 2006 5 5A 300 1823 1
2 43636511 Nguyễn Đức Minh 19 5 2006 5 5b 290 631 1
3 49557801 Nguyễn Nga Phi 27 8 2006 5 5c 290 1170 1
4 44082380 Nguyễn Hồng Nhung 31 1 2006 5 5b 280 1160 1
5 44522890 Nguyễn Thị Vân 11 1 2006 5 5a 280 1206 1
6 44695753 Biện Phương Thảo 29 1 2006 5 5b 280 1216 1
7 43556922 Thuy Linh Linh 3 9 2006 5 5c 280 1706 3
8 25240084 Nguyễn Ngọc Linh 9 10 2006 5 4a 270 1092 1
9 45334829 Nguyen Phuong Tra 30 10 2006 5 5b 270 1112 1
10 44695838 Le Thi Khanh Huyen 27 11 2006 5 5b 240 1412 2
11 44352971 Vương Thị Quỳnh Như 1 1 2006 5 5A 230 755 1
12 44353180 Nguyen Van May 2 2 2006 5 5a 230 1163 4
13 46584399 Nguyen Thu Hoan 8 9 2006 5 5c 220 1544 1
14 45518768 Nguyen Thi Tho 3 2 2005 5 5c 220 2344 1
15 47073446 Nguyen Quynh Nhu 15 10 2006 5 5c 210 2175 1
16 45532821 Nguyen Quynh Nga 29 6 2006 5 5c 200 890 1
Tác giả: Duongphuong

Nguồn: thhaman.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 63
Năm 2019 : 2.203