Chủ nhật, 20/10/2019 - 16:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hà Mãn
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH THÀNH TÍCH HỌC SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

edf40wrjww2News:ContentNew
Trường TH Hà Mãn
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016- 2017
STT Họ và tên HS Lớp Danh hiệu Ghi chú
1 Nguyễn Lan Anh 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
2 Nguyễn Hoàng Anh 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
3 Nguyễn Phương Anh 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
4 Tạ Phương Anh 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
5 Nguyễn Trí Đức 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
6 Phạm Trường Hải 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
7 Nguyễn Thị Ngọc Hoàn 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
8 Nguyễn Mai Hương 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
9 Trần Thu Hường 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
10 Nguyễn Hà Linh 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
11 Nguyễn Thị Khánh Linh 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
12 Nguyễn Đăng Minh 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
13 Bùi Thị Trà My 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
14 Nguyễn Thủy Ninh 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
15 Nguyễn Thị Yến Nhi 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
16 Nguyễn Minh Phương 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
17 Nguyễn Thế Thảo 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
18 Nguyễn Ngọc Thiện 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
19 Đào Thảo Trang 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
20 Nguyễn Ngọc Trâm 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
21 Nguyễn Tấn Tài 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
22 Nguyễn Quang Dự 1A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
23 Nguyễn Nam Anh 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
24 Nguyễn Quỳnh Anh 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
25 Nguyễn Thùy Linh A 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
26 Trương Thu Phương 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
27 Phạm Hồng Hoàng 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
28 Nguyễn Thị Hà Diệu 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
29 Nguyễn Văn Nguyên 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
30 Nguyễn Xuân Hoàng 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
31 Lưu Hương Giang 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
32 Nguyễn Kim Thịnh 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
33 Trương Thị Ánh Ngọc 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
34 Nguyễn Minh Thu 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
35 Nguyễn Ngọc Tường Vy 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
36 Nguyễn Tuấn Dũng 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
37 Phạm Thanh Hải 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
38 Nguyễn Trọng Quý 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
39 Nguyễn Văn Chinh 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
40 Nguyễn Diệp Chi 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
41 Nguyễn Đăng Bảo Yến 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
42 Phạm Trung Kiên 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
43 Nguyễn Thùy Linh B 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
44 Phạm Hiền Trang 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
45 Biện Thị Uyển Nhi 1B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
46 Nguyễn Thị Phương Anh 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
47 Nguyễn Thành Công 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
48 Nguyễn Thị Thùy Dương 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
49 Man Kim Hân 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
50 Nguyễn Văn Hoàng 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
51 Hoàng Minh Huy 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
52 Nguyễn Đăng Quang Huy 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
53 Man Thị Thanh Huyền 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
54 Nguyễn Ngọc Khuê 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
55 Nguyễn Thị Diệu Linh 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
56 Nguyễn Văn Minh 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
57 Biện Thị Thúy Nga 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
58 Nguyễn Quốc Phong 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
59 Nguyễn Hào Quang 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
60 Nguyễn Thái Sơn 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
61 Nguyễn Thủy Tiên 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
62 Vũ Công Tuần 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
63 Phạm Thị Ánh Tuyết 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
64 Nguyễn Ngọc Thái 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
65 Ngô Chí Thiện 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
66 Nguyễn Thanh Thủy 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
67 Nguyễn Thị Huyền Trang 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
68 Nguyễn Mai Trang 1C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
69 Nguyễn Thị Kim Dung 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
70 Nguyễn Thị Ánh Dương 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
71 Nguyễn Ngọc Hà 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
72 Nguyễn Văn Hiếu 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
73 Nguyễn Minh Hiếu 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
74 Nguyễn Khánh Hòa 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
75 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
76 Nguyễn Lan Hương 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
77 Trần Thu Hương 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
78 Phạm Ngọc Khánh 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
79 Nguyễn Phương Nhi 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
80 Biện Thị Yến Nhi 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
81 Man Thị Ngọc Mỹ 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
82 Biện Thế Phong 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
83 Phạm Minh Phú 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
84 Lê Thị Minh Phương 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
85 Trần Thị Ngọc Thoa 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
86 Ninh Phương Thùy 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
87 Nguyễn Thị Anh Thư 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
88 Nguyễn Thị Thư 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
89 Nguyễn Trí Trung 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
90 Nguyễn Thu Uyên 1D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
91 Nguyễn Thị Phương Chi 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
92 Nguyễn Tiến Đức 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
93 Nguyễn Văn Dũng 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
94 Nguyễn Tiến Dũng 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
95 Nguyễn Lê Hương Giang 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
96 Nguyễn Thu Hiền 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
97 Nguyễn Văn Huy 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
98 Nguyễn Thị Phương Liên 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
99 Tạ Phương Linh 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
100 Nguyễn Ngọc Linh 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
101 Nguyễn Thị Cẩm Ly 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
102 Nguyễn Thu Ngân 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
103 Phan Thị Minh Ngọc 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
104 Hà Anh Ninh 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
105 Nguyễn Thị Hà Phương 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
106 Nguyễn Đỗ Mai Phương 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
107 Đỗ Văn Thành 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
108 Phan Hoàng Thiện 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
109 Tạ Đức Vinh 2A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
110 Nguyễn Văn Đạt 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
111 Nguyễn Xuân Giang 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
112 Nguyễn Minh Huyền 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
113 Thế Anh Lâm 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
114 Nguyễn Quang Minh 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
115 Biện Thành Nam 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
116 Nguyễn Hải Nam 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
117 Nguyễn Văn Nghĩa 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
118 Nguyễn Thị Tươi 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
119 Nguyễn Anh Thư 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
120 Nguyễn Minh Triết 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
121 Biện Thị Thảo Vân 2B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
122 Nguyễn Văn Bắc 2C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
123 Trần Thùy Chi 2C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
124 Nguyễn Tấn Dũng 2C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
125 Trần Thanh Hương 2C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
126 Biện Thị Hạnh 2C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
127 Lê Văn Hiếu 2C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
128 Hoàng Thị Lan Phương 2C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
129 Thân Đức Sơn 2C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
130 Nguyễn Thế Phong 2D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
131 Nguyễn Đăng Tuấn 2D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
132 Nguyễn Thị Thu Phương 2D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
133 Phạm Khuê Tâm 2D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
134 Nguyễn Quang Vinh 2D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
135 Nguyễn Quốc Anh 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
136 Nguyễn Thị Biên 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
137 Nguyễn Hà Linh 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
138 Nguyễn Thảo Linh 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
139 Nguyễn Xuân Tiến 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
140 Nguyễn Việt Tiến 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
141 Trương Thị Thanh Mai 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
142 Phạm Thu Hoài 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
143 Nguyễn Thu Trang 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
144 Nguyễn Bá Vinh 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
145 Nguyễn Thành Tú 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
146 Nguyễn Hải Đăng 3A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
147 Man Anh Dũng 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
148 Nguyễn Thị Hoài 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
149 Nguyễn Xuân Huy 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
150 Phạm Ngọc Khánh 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
151 Phan Thị Thùy Linh 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
152 Bùi Thị Thu Phương 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
153 Biện Thị Mai Phương 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
154 Lưu Thanh Tâm 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
155 Nguyễn Công Thiệu 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
156 Nguyễn Thị Mai Trang 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
157 Nguyễn Doãn Trí 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
158 Nguyễn Ngọc Thanh 3B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
159 Nguyễn Thị Hà Anh 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
160 Nguyễn Đăng Dương 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
161 Nguyễn Thanh Hà 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
162 Nguyễn Quang Huy 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
163 Nguyễn Thị Kiều 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
164 Phạm Thanh Huyền 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
165 Nguyễn Huy Hoàng 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
166 Nguyễn Văn Hưng 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
167 Nguyễn Thị Thường 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
168 Nguyễn Quỳnh Trang 3C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
169 Nguyễn Tuấn Anh 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
170 Biện Quỳnh Anh 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
171 Trương Đức Bảo 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
172 Nguyễn Quỳnh Chi 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
173 Nguyễn Tuấn Dũng 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
174 Nguyễn Đức Tâm 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
175 Trần Đình Huy 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
176 Nguyễn Đăng Khôi 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
177 Nguyễn Trường Long 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
178 Hoàng Thị Minh 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
179 Nguyễn Thị Mai Phương 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
180 Nguyễn Thị Huyền Trang 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
181 Nguyễn Thu Uyên 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
182 Đỗ Quốc Việt 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
183 Nguyễn Đăng Vinh 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
184 Nguyễn Thị Hải Yến 3D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
185 Tạ Ngọc Anh 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
186 Lê Gia Tuấn Anh 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
187 Nguyễn Quang Ảnh 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
188 Nguyễn Thị Minh Châu 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
189 Phạm Linh Chi 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
190 Nguyễn Viết Chiến 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
191 Nguyễn Thanh Diệp 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
192 Nguyễn Hương Giang 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
193 Tạ Thu Hiền 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
194 Phạm Văn Hùng 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
195 Phạm Nhật Linh 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
196 Nguyễn Tuấn Long 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
197 Nguyễn Đăng Lộc 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
198 Nguyễn Thị Khánh Ly 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
199 Phạm Thị Khánh Ngọc 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
200 Nguyễn Đăng Phúc 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
201 Nguyễn Thị Thu Phương 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
202 Nguyễn Đăng Quân 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
203 Nguyễn Thị Anh Thơ 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
204 Nguyễn Văn Thọ 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
205 Đinh Nguyễn Xuân Trường 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
206 Đỗ Thị Anh Thư 4A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
207 Trương Tuấn Anh 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
208 Nguyễn Thị Lan Anh 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
209 Nguyễn Minh Chiến 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
210 Nguyễn Ngọc Quốc Đạt 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
211 Nguyễn Thúy Hường 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
212 Nguyễn Thị Huyền 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
213 Nguyễn Khánh Huyền 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
214 Trương Thị Thanh Huyền 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
215 Đỗ Thị Thùy Linh 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
216 Nguyễn Thị Loan 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
217 Nguyễn Thị Thu Ngân 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
218 Nguyễn Thế Quân 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
219 Phạm Thị Thơ 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
220 Phạm Thị Anh Thư 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
221 Biện Thị Mai Trâm 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
222 Nguyễn Thùy Trang 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
223 Trương Quang Tuấn 4B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
224 Lê Kháng Chiến 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
225 Phạm Minh Chiến 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
226 Nguyễn Đức Đại 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
227 Nguyễn Hoàng Gia 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
228 Hoàng Minh Hợp 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
229 Tạ Mai Linh 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
230 Nguyễn Ngọc Nhi 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
231 Nguyễn Đăng Nghĩa 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
232 Nguyễn Thị Phương Thanh 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
233 Nguyễn Thủy Tiên 4C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
234 Phạm Yến Hoa 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
235 Nguyễn Phương Thùy 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
236 Nguyễn Quỳnh Anh 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
237 Nguyễn Tuấn Anh 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
238 Nguyễn An Thịnh 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
239 Nguyễn Trọng Trinh 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
240 Nguyễn Đỗ Phương Linh 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
241 Phạm Diệu Ly 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
242 Nguyễn Việt Chinh 4D Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
243 Trương Thị Anh 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
244 Nguyễn Thị Phương Anh 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
245 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
246 Nguyễn Hữu Chiến 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
247 Nguyễn Hải Cương 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
248 Nguyễn Thùy Dung 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
249 Trần Đức Duy 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
250 Nguyễn Viết Hoàn 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
251 Nguyễn Ngọc Khánh 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
252 Nguyễn Ngọc Linh 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
253 Phạm Thùy Linh 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
254 Nguyễn Hữu Long 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
255 Nguyễn Văn May 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
256 Vương Thị Quỳnh Như 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
257 Nguyễn Minh Tâm 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
258 Phạm Hà Đức Tâm 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
259 Nguyễn Quang Thắng 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
260 Nguyễn Anh Thảo 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
261 Nguyễn Đức Thọ 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
262 Nguyễn Kiều Thu 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
263 Nguyễn Thị Vân 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
264 Nguyễn Quang Vinh 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
265 Tạ Thúy Hiền 5A Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
266 Nguyễn Ngọc Anh 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
267 Nguyễn Bá Việt Anh 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
268 Thế Thị Kim Ánh 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
269 Nguyễn Minh Chiến 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
270 Đỗ Duy Đông 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
271 Ninh Đại Dương 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
272 Nguyễn Thùy Dương 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
273 Nguyễn Đăng Hiếu 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
274 Trương Đức Hoan 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
275 Bùi Việt Hoàng 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
276 Trương Việt Hoàng 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
277 Lê Thị Huyền 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
278 Nguyễn Thị Vân Khánh 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
279 Bùi Đức Khiêm 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
280 Nguyễn Đức Minh 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
281 Phạm Thị Quỳnh Nga 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
282 Nguyễn Hồng Nhung 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
283 Nguyễn Hà Phương 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
284 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
285 Biện Phương Thảo 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
286 Nguyễn Phương Trà 5B Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
287 Nguyễn Thị Chúc 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
288 Nguyễn Thành Danh 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
289 Biện Tiến Đức 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
290 Nguyễn Minh Hiếu 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
291 Tằng Thị Hoa 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
292 Nguyễn Thư Hoàn 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
293 Nguyễn Quốc Hùng 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
294 Nguyễn Đức Khanh 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
295 Tạ Thị Thùy Linh 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
296 Biện Thị Linh 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
297 Nguyễn Thành Long 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
298 Phạm Anh Minh 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
299 Nguyễn Quỳnh Nga 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
300 Nguyễn Quỳnh Như 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
301 Nguyễn Nga Phi 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
302 Nguyễn Thị Thơ 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
303 Nguyễn Hoàng Sơn 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
304 Nguyễn Anh Tuấn 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
305 Nguyễn Thanh Tùng 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
306 Nguyễn Thị Hà Trang 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
307 Biện Thị Tú Uyên 5C Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
Tác giả: Duongphuong

Nguồn: thhaman.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 63
Năm 2019 : 2.203